Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä
Velobia Bike Co. Oy
Y-2569069-3
Hämeentie 156A
00560 Helsinki
 
2. Rekisterin nimi
Velobia Bike Co. Oy - asiakastiedot
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten toimittamiseen ja mahdollisesti myös asiakassuhteen hoitoon 
ja asiakasyhteydenpitoon.
 
4. Rekisterin tiedot
Asiakkaista talletetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja
 asiakkaan valitsema maksutapa. Emme tallenna maksutietoja.
 
5.Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan www.velobia.fi verkkokaupan tilauksista ja asiakkaan 
rekisterin pitäjälle tekemistä ilmoituksista.
 
6. Säännönmukaisten tietojen luovutus
Velobia Bike Co. Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille
 
7. Rekisterin suojaus ja periaatteet
Tietojen käyttöoikeus on niillä Velobia Bike Co. Oy:n työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat palveluihin, jossa tiedot sijaitsevat. Tilaustiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajien suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmät on suojattu palveluntuottajan toimesta ja palveluntuottaja vastaa Velobialle niiden tietoturvasta. Vaitiolovelvollisuus sitoo henkilökuntaa. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
_________
Jokaisella on oikeus eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Jokaisella on myös oikeus vaatia, että asiavirheet oikaistaan ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetaan.

Omat tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Niissä tapauksessa, joissa ei ole tarkastusoikeutta, tietosuojavaltuutettu voi varmistaa tietojen lainmukaisuuden.