Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
 
1. Rekisterin pitäjä
Velobia Bike Co. Oy
Y-2569069-3
Hämeentie 156A
00560 Helsinki
 
2. Rekisterin nimi
Velobia Bike Co. Oy - asiakasrekisteri
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan (sekä yritys- että yksityis-) tilausten toimittamiseen ja mahdollisesti myös asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon.
 
4. Rekisterin tiedot
Asiakkaista rekisteröidään seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, osoite tarpeen vaatiessa, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan käyttämä maksutapa yleisellä tasolla. Yrityksistä myös y-tunnus. Emme tallenna maksuvälinetietoja. Tiedot ovat välttämättömiä minimitietoja. Maksupalvelun tarjoajat ovat itsenäisiä rekisterin ylläpitäjiä.
 
5.Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan www.velobia.fi verkkokaupan tilauksista ja asiakkaan rekisterin pitäjälle tekemistä ilmoituksista. Markkinointiin tietoja voidaan käyttää vain asiakkaan nimenomaisella suostumuksella.
 
6. Säännönmukaisten tietojen luovutus
Velobia Bike Co. Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille (tässä ulkopuolisiksi ei katsota käsittelijää, esim. saas palvelun tarjoajaa). EU alueen ulkopuolella tietoja saatetaan käsitellä Privacy Shield asetusta noudattavien yritysten toimesta.
 
7. Rekisterin turvallisuus, suojauskäytännöt ja periaatteet
Tietojen käyttöoikeus on niillä Velobia Bike Co. Oy:n työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työssään. Heillä on käytössään hlökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin jossa tiedot sijaitsevat. Tilaustiedot ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat palveluntarjoajien (käsittelijä) suljetuissa konesaleissa. Yhteydet ovat ssl-suojattuja. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmät on suojattu käsittelijän  toimesta ja käsittelijä vastaa Velobialle niiden tietoturvasta. Rekisterin ylläpitäjä auditoi tietosuojan kohtuullisin väliajoin. Vaitiolovelvollisuus sitoo henkilökuntaa. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
_________
Jokaisella on oikeus eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Jokaisella on myös oikeus vaatia, että asiavirheet oikaistaan ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetaan.

Omat tiedot voi tarkastaa maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö on esitettävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Niissä tapauksessa, joissa ei ole tarkastusoikeutta, tietosuojavaltuutettu voi varmistaa tietojen lainmukaisuuden.