Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Velobia Bike Co. Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 3.1.2018. Viimeisin muutos 23.2.2018.

1. Rekisterin pitäjä
Velobia Bike Co. Oy
Y-2569069-3
Hämeentie 150
00560 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Myymäläpäällikkö, 050 4081259, byroo (at) velobia.fi

3. Rekisterin nimi

Velobia asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. OIkeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vain asiakkaan (sekä yritys- että yksityis-) tilausten toimittamiseen ja mahdollisesti myös asiakassuhteen ylläpitoon ja asiakasyhteydenpitoon liittyvät tarpeet.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat (asiakkaan antamat): henkilön nimi, (yritysasiakkaissa lisäksi asema, yritys/organisaatio, y-tunnus), yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite), posti- tai käyntiosoite, jos tieto on välttämätön esimerkiksi tilauksen toimittamisen vuoksi, yritysasiakkaiden www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, chatistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta annetuista tiedoista, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU tai ETA alueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. EU alueen ulkopuolella tietoja saatetaan käsitellä Privacy Shield asetusta noudattavien yritysten toimesta (MailChimp, Google yms.)

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään ulkoisilla palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Me, kuten lähes kaikki muutkin sivustot, käytämme evästeitä,

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joiden avulla tietokoneeseen tallennetaan tietoja. Evästeen perusteella sivustot tunnistavat laitteesi. Evästeet ovat hyödyllisiä.

  • Evästeet muistavat kirjautumistietosi, joten niitä ei tarvitse antaa aina palveluun kirjautuessa.
  • Evästeiden avulla me ja kolmannet osapuolet pysymme perillä siitä mitkä osat ovat suosittuja ja voimme näin parantaa palvelua.
  • Evästeiden avulla voimme selvittää, mitkä mainokset olet nähnyt, et saa aina samaa mainosta, kun käytät sivustoja.
  • Evästeiden avulla pystymme tuottamaan sinulle entistä paremmin kiinnostustasi vastaavaa sisältöä. Kun käytät sivuja verkkoselaimella, voit määrittää selaimen hyväksymään kaikki evästeet, hylkäämään kaikki evästeet tai ilmoittamaan, kun eväste lähetetään. Katso käyttämäsi (käyttämiesi) selaimen (selainten) ohjeista, miten voit ottaa evästeet pois käytöstä, tarkastella mitä evästeitä laitteellesi on tallentunut, poistaa niitä ja muuttaa evästeisiin liittyviä asetuksia.

Huomaa! Joidenkin sivujen toiminta perustuu evästeisiin. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa käyttömukavuuteen ja sivujen toiminnallisuuteen. Meidän evästeet.

  • Ehdottoman tarpeelliset evästeet: Nämä evästeet ovat ehdottoman tarpeellisia, jotta voit selata sivuja.
  • Käyttömukavuutta parantavat evästeet: Toiminnallisuuden parantaminen
  • Toimintoevästeet: Valinnan muistavat evästeet.
  • Myös kolmannet tahot voivat luvallamme asettaa eräitä edellä mainittuja evästeitä sivuillemme. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat mm. Facebook, Twitter ja Google.
  • Tällaista se on nykyään.